foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBEC MARKVARTICE

obec, kde se dobře žije!

NEPŘEHLEDNĚTE

MOBILNÍ ROZHLAS MARKVARTICE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - OBEC MARKVARTICE

YOUTUBE KANÁL

youtube kanál obce markvartice

WEBKAMERY OBCE

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

NAPLÁNUJ SI VÝLET

MAPOVÝ PORTÁL

PANORAMA OBCE

OBČAN

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz , v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.05.2022 04.07.2022 Obec Markvartice - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
MARKVARTICE
19.05.2022 06.06.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místní komunikaci 28c Kerhartice - Veselíčko
MARKVARTICE
16.05.2022 07.06.2022 OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie č 110060838834
MARKVARTICE
11.05.2022 27.05.2022 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Vodovodní řád - DC 038006 Markvartice, Za trafostanicí - náhrada zdroje
MARKVARTICE
04.05.2022 13.05.2022 INFORMACE o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
28.04.2022 15.05.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
MARKVARTICE
26.04.2022 26.05.2022 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2022
MARKVARTICE
25.04.2022 11.05.2022 Obec Markvartice - Záměr prodeje části pozemku p.č. 3180 v k.ú. Markvartice
MARKVARTICE
25.04.2022 11.05.2022 Obec Markvartice - Obecně závazná vyhláška č.1/2022, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
MARKVARTICE
21.04.2022 30.06.2022 SOB - Návrh Závěrečný účet za rok 2021 a Zpráva o přezkoumání hospodaření SOB za rok 2021
MARKVARTICE
19.04.2022 02.01.2023 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - č. 2/2022
MARKVARTICE
19.04.2022 02.01.2023 OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 2/2022
MARKVARTICE
13.04.2022 29.04.2022 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
MARKVARTICE
08.04.2022 25.04.2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 1611 a 1614, k.ú. Markvartice
MARKVARTICE
04.04.2022 14.04.2022 INFORMACE o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
30.03.2022 21.04.2022 OZNÁMENÍ o přerušení dodávky elektrické energie č 110060830913
MARKVARTICE
28.03.2022 02.01.2023 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2022
MARKVARTICE
28.03.2022 02.01.2023 OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 1/2022
MARKVARTICE
25.03.2022 11.04.2022 ZÁMĚR OBCE - pronájem pozemku p.č. 3180
MARKVARTICE
16.03.2022 25.03.2022 INFORMACE o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE