foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBEC MARKVARTICE

obec, kde se dobře žije!

NEPŘEHLEDNĚTE

MOBILNÍ ROZHLAS MARKVARTICE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - OBEC MARKVARTICE

YOUTUBE KANÁL

youtube kanál obce markvartice

WEBKAMERY OBCE

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

NAPLÁNUJ SI VÝLET

MAPOVÝ PORTÁL

PANORAMA OBCE

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz, v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.

ÚŘEDNÍ DESKA MARKVARTICE

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz , v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.06.2023 23.06.2023 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - název stavby IV-12-4023517
MARKVARTICE
07.06.2023 16.06.2023 INFORMACE o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
07.06.2023 23.06.2023 ZÁMĚR OBCE - záměr prodej části pozemku p.č. 3413, katastrální území obce Markvartice
MARKVARTICE
01.06.2023 19.06.2023 Lesní úřad Děčín
MARKVARTICE
31.05.2023 16.06.2023 Veřejná vyhláška - Městský úřad v Doksech
MARKVARTICE
24.05.2023 12.06.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
MARKVARTICE
23.05.2023 - Návrh závěrečného za rok 2022 Obce Markvartice
MARKVARTICE
23.05.2023 - OZNÁMENÍ o zveřejnění Návrhu závěrečného účtu pro rok 2022
MARKVARTICE
04.05.2023 - Rozpočtové opatření č. 2/2023
MARKVARTICE
04.05.2023 - OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 2/2023
MARKVARTICE
20.04.2023 31.12.2023 SOB - Rozpočtové opatření č. 1/2023
MARKVARTICE
20.04.2023 31.12.2023 SOB - Rozpočtové opatření č. 2/2023
MARKVARTICE
19.04.2023 - Návrh Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024-2025 SOB
MARKVARTICE
19.04.2023 - Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2022
MARKVARTICE
19.04.2023 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí SOB za rok 2022
MARKVARTICE
13.03.2023 13.03.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Triangl Markvartice
MARKVARTICE
13.03.2023 13.03.2026 Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Markvartice
MARKVARTICE
20.02.2023 - SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2023
MARKVARTICE
20.02.2023 - OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 1/2023
MARKVARTICE
09.01.2023 - Schválený rozpočet SOB
MARKVARTICE