foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OBEC MARKVARTICE

obec, kde se dobře žije!

NEPŘEHLEDNĚTE

MOBILNÍ ROZHLAS MARKVARTICE

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA - OBEC MARKVARTICE

YOUTUBE KANÁL

youtube kanál obce markvartice

WEBKAMERY OBCE

ODSTÁVKY ELEKTŘINY

NAPLÁNUJ SI VÝLET

MAPOVÝ PORTÁL

PANORAMA OBCE

OBČAN

V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, níže uvedené dokumenty naleznete na internetových stránkách obce: https://www.markvartice.cz , v listinné podobě pak tyto informace naleznete v budově OÚ Markvartice, v kanceláři účetní obce.
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.10.2022 09.11.2022 ZÁMĚR OBCE - prodej pozemku p.č. 2872/2, katastrální území obce Markvartice
MARKVARTICE
24.10.2022 02.01.2023 OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 5/2022
MARKVARTICE
12.10.2022 31.03.2023 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
OM/568/2022 MARKVARTICE
12.10.2022 21.10.2022 INFORMACE o konání 9. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
29.09.2022 15.10.2022 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby - název stavby IV-12-4022897
MARKVARTICE
26.09.2022 06.10.2022 ČEZ - odstávka el. energie - 5.10.2022
MARKVARTICE
24.09.2022 11.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
19.09.2022 20.10.2022 AUKČNÍ VYHLÁŠKA - pozemková parcela č. 3136
MARKVARTICE
08.09.2022 24.09.2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001777-SoBS VB/002
MARKVARTICE
08.09.2022 26.09.2022 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022
MARKVARTICE
07.09.2022 02.01.2023 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ - č. 4/2022
MARKVARTICE
07.09.2022 02.01.2023 OZNÁMENÍ o zveřejnění Schváleného rozpočtového opatření č 4/2022
MARKVARTICE
06.09.2022 15.09.2022 INFORMACE o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
02.09.2022 26.09.2022 VYROZUMĚNÍ o termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování
MARKVARTICE
26.08.2022 26.09.2022 POZVÁNKA na 1. zasedání okrskové volební komise v Markvarticích
MARKVARTICE
17.08.2022 26.08.2022 INFORMACE o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Markvartice
MARKVARTICE
10.08.2022 26.09.2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
MARKVARTICE
05.08.2022 26.09.2022 Informace o počtu a sídle volebního okrsku v Markvarticích
MARKVARTICE
01.08.2022 17.08.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
MARKVARTICE
26.07.2022 22.11.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod
MARKVARTICE